De kosten

De kosten zijn voor veel mensen toch een drempel om over te gaan tot een verhaalprocedure, omdat men vaak bang is dat een éénmaal in gang gezette procedure meer kost dan een eventuele schade- loosstelling.

De praktijk wijst echter anders uit.
 

Wat is letselschade precies?

Bij letselschade wordt meestal als eerste gedacht aan een verkeersongeval. Dit is slechts een vorm van een oorzaak waarbij letselschade kan ontstaan. Letselschade kan echter allerlei oorzaken hebben. Lees verder >>

Bij letselschade moet U feitelijk denken aan elk geestelijk of lichamelijk letsel waarbij de oorzaak gezocht moet worden onder derden. U kunt b.v. ook denken aan een arbeidsongeval, ondeugdelijke producten of jaren gewerkt hebben met schadelijke stoffen.

Wanneer U slachtoffer bent geworden zult U merken dat dit ingrijpende gevolgen heeft op financieel en/of sociaal vlak. U kunt uw hobby niet meer uitoefenen of U bent gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt geworden. Misscien heeft U wel hulp in de huishouding nodig of U moet reiskosten maken i.v.m. doktersbezoek of naar een revalidatiecentrum. Als ondernemer kunt U uw bedrijf niet of nog maar gedeeltelijk voortzetten. Dit laatste geeft b.v. weer omzetverlies.
De conlusie die U uit het voorgaande kunt trekken is duidelijk. Het brengt kosten met zich mee!

Welke schade kan worden vergoed

De hoogte van de te vergoeden schade is van meerdere factoren afhanklijk B.v. uw leeftijd, welk soort letsel, uw beroep enz. Lees verder >>

Alle schade waarbij de oorzaak bij derden moet worden gezocht wordt in pricipe vergoed. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

•  
Inkomensschade: U kunt gedeeltelijk of helemaal niet meer werken. U promotie kansen zijn verminderd waardoor uw carriere een andere wending krijgt.
•  
Medische behandelkoste, die niet, niet meer of nog maar gedeeltelijk door uw ziektekosten- verzekering worden gedekt. Denkt U daarbij ook aan revalidatiekosten!
•  
Reiskosten voor het bezoeken van revalidatiecentra, een fysiotherapeut of een medisch specialist, aangepast vervoer enz.
•  
Kosten voor huishoudelijke hulp, thuiszorg...... U kunt b.v. niet meer zelf de ramen zemen, wat U voordat U slachoffer werd nog wel zelf kon. Daar moet nu de glazenwasser voor komen.
•   Smartegeld voor de door U geleden immateriële schade.
•  
Pensioenschade, U kunt niet meer aan uw pensioenverplichtingen voldoen (pensioenbreuk) of uw pensioen bouwt niet meer op.

Wacht niet te lang

Verzeraars hebben er over het algemeen baat bij om U zo snel als mogelijk te benaderen. Zij zullen U dan ook per omgaande een "onafhankelijke expert" op uw dak sturen.
Alleen......deze "onafhankelijke expert" is ingehuurd door de verzekeraar en doet zich feitelijk alleen maar voor alszijnde "onafhankelijk". Lees verder >>

Voor U dus een reden om U zo snel mogelijk te laten bijstaan door een schaderegelaar zodat Uvanaf het eerste moment de juiste begeleiding krijgt bij het verhalen van de eventuele schade. Een goede schaderegelaar beschikt over een team van mensen wat bestaat uit medisch experts, juridische experts, advocaten tot administartief medewerk(st)ers om op de juiste wijze die begeleiding te waarborgen.

Burgers Schaderegelingsbureau in Rotterdam, is bijvoorbeeld zo'n schaderegelaar met een zeer rijke ervaring op het gebied van letselschadezaken en tevens de initiatiefnemer van deze website. Hierin kunt U ook terug vinden dat Burgers Schaderegelingsbureau deze soort zaken hoog in het vaandel heeft staan.

Links

Bezoek onderstaan websites voor meer informatie:

•  
Burgers Schaderegelingsbureau - De letselschadespecialist
•  
Recht.nl - Het internetportaal voor juristen
•  
•   ANGO - Algemene Nederlandse Gehandicapten Organistatie

Contact

De juristen en schaderegelaars van Burgers Schaderegelingsbureau bieden professionele hulp bij het verhalen van de schade op de aansprakelijke partij.
Maak gebruik van deskundige hulp en bel 010 - 467 75 00 !!!

bezoek onze website, klik op de afbeelding


Onze standplaats is Rotterdam, ons werkterrein bestrijkt heel Nederland
Het namelijk zo dat de diversen schaderegelaars, vaak de kosten in rekening brengen op basis van een percentage van het te claimen bedrag.

Voor de gevallen waar b.v. schuld moeilijk te bepalen is wordt vaak de regel "No cure no pay" gehanteerd, wat eigenlijk niet meer wil zeggen dan dat er, indien er geen schade verhaalt kan worden, de kosten niet in rekening worden gebracht. De schaderegelaar neemt in dit geval de gemaakte kosten voor zijn rekening.

In het voornoemde herkent men ook weer het feit dat men zich het best door een schaderegelaar kan laten voorlichten over het "hoe, wat en waarom". En in een eventueel orientatie gesprek de het kostenplaatje naar voren kan laten komen. Zodat vooraf duidelijk is hoe de kosten verrekend / in rekening worden gebracht.

Bezoekadres:
  Provenierssingel 12
  3033 EK Rotterdam
Postadres:
  Postbus 473
  3000 AL Rotterdam
Tel: 010 - 467 75 00
Fax: 010 - 467 72 00
E-mail: info@burgers-schade.nl
Website:  www.burgers-schade.nl